l1

Lo Norman - Förskolechef

Jag har arbetat som Förskolechef på Abrakadabra sedan 1994. Jag har gått Lärarhögskolan och utbildat mig till förskollärare (examen 1982) och sedan fortsatt att läsa pedagogik barn och ungdomsvetenskaplig variant. Jag började arbeta som förskollärare i Stockholm och gick sedan vidare till att arbeta som Förskolechef på Södermalm där jag också fick en chefutbildning.

Jag tycker att Abrakadabra är en mycket bra förskola och att jag har ett väldigt stimulerande och varierande arbete. I vår verksamhet har vi ett nära samarbete mellan barn, föräldrar och kollegor och vi arbetar alla tillsammans för våra barn. Vår utgångspunkt är barnen och deras intressen och vi lär oss mycket tillsammans.  Vi arbetar med portfolio och pedagogisk dokumentation och vi har en bra fördelning mellan omsorg, fostran och lärande på Abrakadabra vilket gör att vi trivs och har roligt tillsammans.

Jag har fyra barn, varav de tre yngsta har gått på Abrakadabra. Mitt största intresse är träning, framförallt på gym, och jag har hållit på sedan jag var tonåring, men jag springer gärna också en sväng ute på landet där jag bor. Jag ägnar mycket tid åt mina barns dans, framför allt balett, som är deras stora intresse.

a1

Annika Aspenbom

Jag bor på Norrberg i Sala sedan 22 år men kommer egentligen från Gävle. Jag är gift med Håkan och vi har fem barn. Jag har tre barnbarn + två bonusbarnbarn.

Jag är egentligen frisör, men var på grund av problem med axlar och nacke tvingad att sluta inom det yrket runt 1990. Jag valde då att arbeta med barn. Först med barn med särskilda behov inom omsorgen i Sala och sedan med barn inom Barn och utbildningsförvaltningen fram till 1996 då jag arbetar inom Abrakadabra. Familjen har varit engagerad i Abrakadabra sedan 1991, då vi sökte plats för vår son Jacob som började där våren 1992 och då min man varit ordförande i sju år och två av mina barn gått här från 1992 till 1999.

Jag har utbildat mig inom förskolesektorn exv. Bland annat
autism: Retts syndrom, Asbergers syndrom och TEACCH, diverse kurser, konferenser inom förskolan för Sala kommun och Abrakadabra samt kurser, konferenser och seminarier om psyk handikapp bland barn, hur att upptäcka ADHD, DAMP etc   

p1

Paola Holmberg

Född och uppvuxen i Chile men flyttade till Sverige 1988 med min familj.Pratar således förutom svenska också spanska flytande. Kom sedan till Sala 1991 och gick  vårdskolan  i Västerås på barnskötarutbildningen. Så 1993 började jag på Abrakadabra. Under åren har jag haft möjlighet att deltaga i flertal kurser och föreläsningar för att utveckla  kompetensen ytterligare inom yrket och jag älskar verkligen att jobba med era barn.
Jag bor nu i Sala med min familj och har haft mina egna barn på Abrakadabra under deras förskoletid. På fritiden tränar jag gärna Zumba, box/styrka, styrketräning och tar ofta långpromenader.   

s1

Susanne Sävström

Jag är förskollärare på Abrakadabra. I mitt arbete är det viktigt att se alla barn stora som små. Att få se barnens nyfikenhet i leken och i forskande som i arbete i tema är så fantastiskt. Att arbeta på Abrakadabra är positivt och jag har varit här sen 2006. Vi har ett bra samarbete personal emellan. Även om vi delat upp barnen i två grupper: sol och stjärngruppen så delar vi på ansvaret för alla barn.

Jag arbetar i solgruppen som är de äldsta barnen. I solgruppen lyssnar vi på barnen och observerar de för att utveckla ett tema som passar barnen. Vi har många aktiviteter varje vecka och även en massa tid för fri lek som är den viktigaste formen för socialisation.

Privat har jag fyra barn i åldrarna 8-14 år, två pojkar och två flickor. Jag bor här i Sala och är från Sala också. På fritiden umgås jag förstås mycket med barnen men finner också tid till att vara med vänner och min särbo. Mitt motto: ta dagen som den kommer och var positiv