FÖRENINGEN

Abrakadabra är Västmanlands äldsta föräldrakooperativ och startade sin verksamhet 1987.
1994 köpte vi vårt eget hus och flyttade verksamheten till en stor villa i ett område nära både centrum och skogen.

Abrakadabra är en ekonomisk förening som är partipolitiskt obunden och drivs utan vinstintresse. Delägare är de föräldrar
som har barn på förskolan.
Föreningen väljer en styrelse där även föreståndaren ingår, samt en arbetsgrupp.

Barnen egna förutsättningar är utgångspunkten för det dagliga arbetet på Abrakadabra .
Föräldrarnas idéer och synpunkter tillsammans med personalens kunskaper är grunden för verksamheten.

Styrelsen

Styrelsen är arbetsgivarrepresentanter för personalen. De tar även beslut om driften av förskolan, fastigheten, nyanställningar,
löner, barnomsorgsavgifter osv. 

Har ni frågor om driften av förskolan, har idéer ni vill framföra m.m. så är ni alltid välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.
Gäller det frågor som berör barnverksamheten ska ni vända er till förskolechefen i första hand.  

Styrelsen har möten ungefär en gång per månad och protokoll från dessa möten sätts upp på anslagstavlan innan för
ytterdörren i barnens hall. Anslagen sker vanligtvis med en månads fördröjning.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen är förskolans ”vaktmästare” och de som lagar det som behövs samt fördelar arbetet inför nästa arbetsdag.
Det kan dock även förekomma att man som förälder får ställa upp och laga saker även om man inte ingår i arbetsgruppen.
Vi ser det som något självklart eftersom vi är ett föräldrakooperativ och att vi hjälps åt tillsammans.