VERKSAMHETEN

Presentation

På Abrakadabra finns 22 barn i åldrarna 1 - 5 år.
Barnen arbetar både i åldersblandade grupper och tillsammans med jämnåriga.
I stjärngruppen finns barn upp till 3 år. I solgruppen är 4-5 åringarna. Här finns skolförberedande verksamhet från 4 år och uppåt.

Abrakadabra har fyra anställda - förskolechef, förskollärare och barnskötare. Världens bästa personal tycker både barn och föräldrar!

Föräldrarna bidrar med eget arbete, t.ex. städvecka ca 3 ggr per år, snöskottning, gräsklippning, joursystem och "arbetsdagar". Därför kan
vi hålla avgiften lite lägre och erbjuda en högre kvalitet på vår verksamhet. Genom detta får vi också på ett naturligt sätt ta del av vårt barns vardag!

Vi får vår mat från Vallaskolan och därmed finns möjligheter till specialkost och vegetarisk kost. Frukost, mellanmål och mat på skollov lagar vi själva.

Vi gillar fester och firar gärna t.ex. när någon fyller år, lucia och sommarfesten - eller något annat roligt som vi kommer på.

motto

Uteaktiviteter

Vi är ute så ofta vi kan. Vi har en fin gård med gungor, lekstuga, sandlåda och andra roliga saker att leka med. Det finns också bärbuskar och fruktträd.
Vill vi ha omväxling går vi till någon lekpark i närheten. Ibland blir det stora lekparken i stadsparken och ibland någon annan. Vi ligger centralt så vi har nära.
På onsdagar har vi besöksdag och utedag och då är både gamla och nya barn välkomna att hälsa på.

Under vår och höst går vi i skogen en gång i veckan. I skogen leker vi samt tränar vi på att respektera allemansrätten och naturen. Barnen får utveckla sin förståelse
för naturvetenskap och samband i naturen.

 ute1ute2skog1

Bad

En gång i veckan åker solgruppen (4-5 åringar)och badar. Målet är att barnen ska bli vana vid vattnet och lära sig leka och röra sig i vattnet.
Dessutom ger det bra träning att klä på och av sig och hålla rätt på sina saker. 

bad1bad2bad3

Gymnastik/Idrott

Vi har gymnastik i vår egen gymnastiksal en gång i veckan.
Vi leker olika lekar och barnen får röra på sig och ha roligt. Varje barn får vara med och bestämma ett tillfälle.

gympa1Gympa2

Drama-Solarna

Vi arbetar efter dramaboken en gång i veckan. Ett moln Malla kommer, hon tittar runt i världen efter rättvisor och orättvisor. Hon kommer med
olika känslor och en saga. Varje barn får berätta vid varje tillfälle om känslor. Sagan diskuteras och orättvisor eller rättvisor tas upp.
Målet är att barnen ska kunna uttrycka sina känslor och våga säga vad jag tycker och att med fantasin leva sig in i andras situation

Pyssel

Barnen målar och tillverkar i olika material. Julklappar och presenter till mor- och farsdag tillverkar barnen själva. Pynt till jul och påsk blir det också.
Skaparglädjen är stor och kreativiteten flödar!

 pyssel1pyssel2pyssel3 

Tema

Varje år har vi olika teman som vi arbetar med, vi har bland annat haft rymden och Pippitema. 
Ett år hade vi tema Sala och då besöke vi Kristina Kyrka, gruvan och Väsby Kungsgård.

tema1tema2tema3 

Grupper

 Vi har även aktiviteter indelade i grupper efter ålder.

I 3-årsgruppen leker vi  typer av bygglek med kuddar, kaplastavar och duplo, lego mm. Spela spel, pussla och läsa böcker.
Barnen får berätta vad de nyss sett eller hört – träna talspråket och förmågan att berätta. Vi lär oss också om bilder och former
– fyrkanter och runda (cirklar), hårt och mjukt.


I 4-års gruppen läser vi sagor och leker språklekar. Vi pratar även om barnen och deras familjer. Målet är bland annat att barnen utvecklar nyanserat talspråk,
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 
I 5-årsgruppen arbetar vi bland annat efter Bornholmsmodellen i språklekar, rim och olika ordlekar. Vi återberättar sagor och skriver rimbok tillsammans.
Vi gör också olika experiment, forskar, tillverkar och ser vad som händer.

 expri1expri2expri3


Portfolio  

Portfolio är den arbetsmetod vi använder för att nå våra mål. Portfolio är ett genomtänkt urval av arbeten som visar vad och hur barnet lär sig.
Pedagogerna skapar förutsättningar för barnet att lära och uppmärksammar barnet på det egna lärandet. Portfolio ger ett positivt förhållningssätt
och utgår ifrån vad barnet kan. Vi dokumenterar barns lärande bland annat genom fotografier, inspelningar på kassettband, skriftliga observationer
och barnens arbeten. Ett urval av detta samlar vi i barnets portfoliomapp.

Det pedagogiska arbetet är temainriktat vilket innebär att vi fördjupar oss på olika sätt i ett ämne under en termin eller under ett helt läsår.
Vi gör studiebesök, experiment, läser, ritar, pysslar, fotograferar, diskuterar och på många olika sätt går vi in i ett ämne. Barnet sätts alltid i
centrum och deras behov är grunden för vår verksamhet.


Handlingsplaner

För att läsa dokumenten, klicka på namnet.

1                         Hot och våld

2                         Likabehandlingsplan

            

Klagomålshantering

Abrakadabras rutiner för klagomålshantering:
- Vi vill åtgärda brister och förbättra vår verksamhet. Dina synpunkter och kritik ger oss en chans att förbättra verksamheten.
- Först och främst prata med den det gäller.
- Gäller det verksamheten prata med förskolechefen och gäller det driften prata med föreningens ordförande.
- Vill du framföra dina synpunkter skriftligt går det bra. Du får då en återkoppling av förskolechef eller ordförande.
- Om du vill vara anonym går det bra att lägga en synpunkt eller klagomål i idélådan.
- Alla klagomål kommer att dokumenteras och följas upp.

Fasta tider

07.00    Frukost
09.00    Samling med frukt
11.30    Lunch
12.00    Läs- och sovvila
14.30    Mellanmål 

Öppettider

Förskolan öppnar varje dag kl. 06.45 och stänger kl. 17.30 alla dagar utom fredag då vi stänger kl. 17.00.
En dag i månaden stänger vi kl. 16.00 för personalmöten och planering.
Vi har även stängt en dag per termin för planering, 3 veckor under sommaren (oftast v.28 - 30) och en vecka under jul (mellan jul och nyår).
Klämdagen vid Kristi himmelsfärd är förskolan stängd och då brukar föräldrar och barn gemensamt åka på en resa. 


Vid sjukdom:

Meddela innan 7.15 på morgonen om ditt barn inte kommer.

Då kan vi avbeställa lunchen hos Vallaskolan.

Lästips: "När barnet är sjukt"(pdf) en broschyr framtagen av Landstinget i Uppsala län.