Verksamhet

Uteaktiviteter

Vi är ute så ofta vi kan. Vi har en fin gård med gungor, lekstuga, sandlåda och andra roliga saker att leka med. Det finns också bärbuskar och fruktträd. Vill vi ha omväxling går vi till någon lekpark i närheten. Ibland blir det stora lekparken i stadsparken och ibland någon annan. Vi ligger centralt så vi har nära. På onsdagar har vi besöksdag och utedag och då är både gamla och nya barn välkomna att hälsa på.

Under vår och höst går vi i skogen en gång i veckan. I skogen leker vi samt tränar vi på att respektera allemansrätten och naturen. Barnen får utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen.

Sandlåda

Gymnastik/Idrott

Vi har gymnastik i vår egen gymnastiksal en gång i veckan. Vi leker olika lekar och barnen får röra på sig och ha roligt. Varje barn får vara med och bestämma ett tillfälle.

Skapande

Barnen får uttrycka sig och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Pyssel

Tema

Varje år har vi olika teman som vi arbetar med, vi har bland annat haft rymden och Pippitema. Ett år hade vi tema Sala och då besöke vi Kristina Kyrka, gruvan och Väsby Kungsgård.

Grupper

Vi har även aktiviteter indelade i grupper efter ålder.

I 3-årsgruppen leker vi typer av bygglek med kuddar, kaplastavar och duplo, lego mm. Spela spel, pussla och läsa böcker. Barnen får berätta vad de nyss sett eller hört – träna talspråket och förmågan att berätta. Vi lär oss också om bilder och former – fyrkanter och runda (cirklar), hårt och mjukt.

I 4-års gruppen läser vi sagor och leker språklekar. Vi pratar även om barnen och deras familjer. Målet är bland annat att barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

I 5-årsgruppen arbetar vi bland annat efter Bornholmsmodellen i språklekar, rim och olika ordlekar. Vi återberättar sagor och skriver rimbok tillsammans. Vi gör också olika experiment, forskar, tillverkar och ser vad som händer.

Grupp lek

Portfolio

Portfolio är den arbetsmetod vi använder för att nå våra mål. Portfolio är ett genomtänkt urval av arbeten som visar vad och hur barnet lär sig. Pedagogerna skapar förutsättningar för barnet att lära och uppmärksammar barnet på det egna lärandet. Portfolio ger ett positivt förhållningssätt och utgår ifrån vad barnet kan. Vi dokumenterar barns lärande bland annat genom fotografier, inspelningar på kassettband, skriftliga observationer och barnens arbeten. Ett urval av detta samlar vi i barnets portfoliomapp.

Det pedagogiska arbetet är temainriktat vilket innebär att vi fördjupar oss på olika sätt i ett ämne under en termin eller under ett helt läsår. Vi gör studiebesök, experiment, läser, ritar, pysslar, fotograferar, diskuterar och på många olika sätt går vi in i ett ämne. Barnet sätts alltid i centrum och deras behov är grunden för vår verksamhet.

Fasta tider
07.00 Frukost
09.00 Samling med frukt
11.30 Lunch
12.00 Läs- och sovvila
14.30 Mellanmål

Öppettider Förskolan öppnar varje dag kl. 06.30 och stänger kl. 17.30 alla dagar utom fredag då vi stänger kl. 17.00. En dag i månaden stänger vi kl. 16.00 för personalmöten och planering. Vi har även stängt en dag per termin för planering, 3 veckor under sommaren (oftast v.28 - 30) och en vecka under jul (mellan jul och nyår). Klämdagen vid Kristi himmelsfärd är förskolan stängd och då brukar föräldrar och barn gemensamt åka på en resa.

Vid sjukdom: Meddela innan 7.15 på morgonen om ditt barn inte kommer.

Då kan vi avbeställa lunchen hos Vallaskolan.

Lästips: “När barnet är sjukt” en broschyr framtagen av Landstinget i Uppsala län.