Välkommen

Abrakadabra är Västmanlands äldsta föräldrakooperativ och startade sin verksamhet 1987. 1994 köpte vi vårt eget hus och flyttade verksamheten till en stor villa i ett område nära både centrum och skogen.

Abrakadabra är en ekonomisk förening som är partipolitiskt obunden och drivs utan vinstintresse. Delägare är de föräldrar som har barn på förskolan. Föreningen väljer en styrelse där även rektorn ingår, samt en arbetsgrupp.

Barnens egna förutssättningar är utgångspunkten för det dagliga arbetet på Abrakadabra. Föräldrarnas idéer och synpunkter tillsammans med personalens kunskaper är grunden för verksamheten.

Verksamheten

På Abrakadabra finns barn i åldrarna 1 - 5 år. Barnen arbetar både i åldersblandade grupper och tillsammans med jämnåriga. I stjärngruppen finns barn upp till 3 år. I solgruppen är 4-5 åringarna. Här finns skolförberedande verksamhet från 4 år och uppåt.

Abrakadabra har fem anställda - rektor, förskollärare och barnskötare. Världens bästa personal tycker både barn och föräldrar!

Föräldrarna bidrar med eget arbete, t.ex. städvecka ca 2 ggr per år, snöskottning, gräsklippning, joursystem och “arbetsdagar”. Genom detta får vi också på ett naturligt sätt ta del av vårt barns vardag!

Vi får vår mat från Vallaskolan och därmed finns möjligheter till specialkost och vegetarisk kost. Frukost och mellanmål lagar vi själva.

Vi gillar fester och firar gärna t.ex. när någon fyller år, lucia och sommarfesten - eller något annat roligt som vi kommer på.

Leka matta

Vårat mål

  • Vi trivs och har kul.
  • Vi ger barnen en bra grund när det gäller trygghet, social kompetens och att klara sig själva praktiskt.

Vårat motto

  • Barn kan - bara de får.
  • Barn har hundra språk- hundra olika sätt att uttrycka sig som ofta krävs i vårt samhälle.

Vill du veta mer om vår verksamhet? Klicka Här för att se mer om hur vi jobbar.

Styrelsen och Arbetsgruppen

Föräldrar

Styrelsen

Styrelsen är arbetsgivarrepresentanter för personalen. De tar även beslut om driften av förskolan, fastigheten, nyanställningar, löner, barnomsorgsavgifter osv.

Har ni frågor om driften av förskolan, har idéer ni vill framföra m.m. så är ni alltid välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen. Gäller det frågor som berör barnverksamheten ska ni vända er till rektorn i första hand.

Styrelsen har möten ungefär en gång per månad och protokoll från dessa möten sätts upp på anslagstavlan innan för ytterdörren i barnens hall. Anslagen sker vanligtvis med en månads fördröjning.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen är förskolans ”vaktmästare” och de som lagar det som behövs samt fördelar arbetet inför nästa arbetsdag. Det kan dock även förekomma att man som förälder får ställa upp och laga saker även om man inte ingår i arbetsgruppen. Vi ser det som något självklart eftersom vi är ett föräldrakooperativ och att vi hjälps åt tillsammans.

Kontakta oss

Du kan ställa ditt barn i vår kö. Ring eller kom in och hälsa på. Telefonnummer och adress hittar du nedan. Onsdagsförmiddagar har vi besöksdag - då kommer “gamla” och “nya” barn och hälsar på.

Välkommen till oss!
Abrakadabra Föräldrakooperativ
Vallagatan 15
733 37 Sala
Rektor: Lo Norman
 0224 - 871 44
 forskolan@abrakadabra.cc